POZOR- NEFUNKČNÍ STRÁNKY!!!
Nové www stránky sekce rusistiky katedry slavistiky FF UP jsou www.rusistika.upol.cz